Overvektig mann

Ser ikke egen fedme

Nesten halvparten av overvektige tenåringer vurderer seg selv som normalvektige. Det gjør også 12 prosent av dem som tilhører fedmegruppen. Det viser tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) – og tallene har steget betydelig siden en tilsvarende undersøkelse ble gjort for 11 år siden.

Normen for hva som oppleves som passelig vekt, har med andre ord forskjøvet seg kraftig, og medisinerne frykter at dette legger grunnen for store helseplager i framtiden.