Sjøen

Sendte logo under vann

Hvordan kommunisere under vann når distansene blir flere kilometer? For eksempel ved overføring av temperatur- og strømningsinformasjon fra målere ute i havet og inn til land?

Et NTNU-team har nå vist at dette kan gjøres akustisk, med et trådløst sensornettverk. Teamet gjennomførte i sommer flere eksperimenter med akustiske signaler under vann. Data som inneholdt NTNUs logo, ble sendt fra en akustisk sender plassert på 20 meters dyp i Trondheimsfjorden, fire kilometer fra land der en rekke mottakere var plassert. Været var dårlig, med mye vind og regn. Men signalet kom fram og ble analysert. Ved hjelp av avansert signalprosessering ble de sendte dataene rekonstruert – og logoen gjenoppsto! Dette er første gang trådløs akustisk kommunikasjon har forekommet i Trondheimsfjorden.