Stort og smått

Tror du dette er en fotball? Da tar du feil. Dette er en dyr, avansert mikrofon på laboratoriet til SINTEFs Avdeling for akustikk. Den kan styres i ulike retninger og behandle lydsignaler på en spesiell måte. Om en person snakker vendt i en retning, og det samtidig kommer støy fra en kilde like ved, kan mikrofonen sørge for å styre mot talen og samtidig dempe støyen.

Mikrofonen er brukt i et prosjekt der forskerne arbeider for å optimalisere kvaliteten i kommunikasjonen under videokonferanser.