Smartteknologi mot fall

Eldre over hele Europa skal i tre år teste smartteknologi i hverdagen. En bevegelsessensor som bæres på kroppen, skal måle hvordan de eldre står, går – og faller.

Målet er å minimere risikoen for fall og alvorlige bruddskader, ved hjelp av smarte alarmer og skreddersydd behandling og treningsopplegg.

Dette EU-prosjektet omfatter sju land og elleve samarbeidspartnere, deriblant NTNU og SINTEF.