CO2-laboratorium i norsk åsrygg

SINTEF Petroleumsforskning koordinerer det internasjonale prosjektet med å kartlegge Svelvikryggen i Hurum for å se om området kan benyttes til underjordisk lagring av CO2. Forundersøkelser via seismikk, jordradar og måling av elektrisk motstand i formasjonen viser at stedet er egnet for målingene som skal gjøres.

Det skal nå bores en 300 meter dyp undersøkelsesbrønn og seks grunnere brønner som vil gi forskerne ytterligere beskrivelse av forholdene, og et bedre grunnlag for å avgjøre om gjennomføring skal settes i gang.