fabrikkpipe

Verdens første

Neste sommer bygger Statkraft verdens første komplette saltkraftverk på Tofte i Hurum. Prototypen kan stå ferdig i 2008. Saltkraftverket vil produsere 2–4 kW. Statkraft har fremdeles ikke fått noen av de store membranprodusentene på markedet til å involvere seg for å utvikle en membran spesielt til dette formålet. Men det finnes membraner som egner seg bra, og ved hjelp fra SINTEF vil Statkraft produsere sin egen membran, som i dette tilfellet blir en 2000 kvadratmeter stor duk av tynnfilm polymer.

Saltkraft baserer seg på at saltløsninger trekker til seg ferskvann fra sine omgivelser. Membranen skal hindre saltvannet i å blande seg med ferskvannet, men slippe gjennom ferskvannet til saltvannsmagasinet. Trykkhøyden i saltvannsmagasinet vil da øke, og dette kan utnyttes ved å slippe vannet ut gjennom en turbin.