Blueprint av oljerigg

STØTTER HYDROS UTBYGGINGSPLANER

SINTEF Petroleumsforskning har utført et reservoar studium for Hydro på Vilje-prospektet i Nordsjøen. Dette er et lite felt som ligger i et område der det har vært stor produksjon fra Heimdal- og Frigg-feltene med oppstart helt tilbake på 70-tallet.

Det er også produksjon i området i dag – selv om uttaket er vesentlig mindre og lenger bort fra Vilje enn tidligere. Via simuleringer og egen datamodell for Vilje har SINTEF-forskerne ved avdeling for reservoar teknologi vurdert hvilken tilstand det lille reservoaret har i dag.

Hva har f.eks. skjedd av endret distribusjon av olje, vann og trykk i løpet av 25 år?

Hvilken effekt har produksjonen i feltene rundt om hatt på Vilje-området?

Hydro tar sikte på å levere PUD (Plan for utvikling og drift) til Olje – og energidepartementet i løpet av inneværende år, og SINTEFs beregninger ser ut til å støtte opp under Hydros avgjørelse om utbygging.