fabrikkpipe

200 tonn CO2 rett ned i bakken

Forskere fra SINTEF er i ferd med å gjøre Svelvikryggen i Hurum til et utendørs laboratorium. De tror CO2-lagring under havbunnen og jordoverflaten kan bli løsningen på klimaproblemene, og vil sprøyte 200 tonn CO2 ned i bakken for å få kunnskap om hvordan man kan overvåke gassen, og sjekke at den ikke lekker opp til overflaten.

– Det er viktig å være sikker på at gassen forblir der i tilstrekkelig lang tid, – opptil 5000 år, forklarer sjefsforsker Erik Lindeberg ved SINTEF Petroleumsforskning.