Bedre planlegging

Dagens sykehus har store utfordringer rundt planlegging – blant annet av turnuser og av operasjoner. I dag skjer stort sett slik planlegging manuelt og krever mye tid, med det resultat at planene ofte ikke er optimale.

Nå jobber SINTEF sammen med Universitetet i Nottingham, Universitetet i Oslo, samt programvareselskapene Gatsoft og DIPS, med saken. I prosjektet Hospital (Health care Optimisation Software for Planning, rosTering, And scheduling) skal det utvikles optimeringsmetoder som kan gi bedre beslutningsstøtte for planlegging i helsevesenet.

I det femårige prosjektet som er delvis finansiert av Forskningsrådet, har også operasjonsplanleggerer fra fire sykehus aktivt deltatt i arbeidet. Det er nå laget en prototyp på inntaksplanlegging – og fram til prosjektslutt i 2012 vil også andre prototyper for andre planleggingsformål bli utviklet. På bildet: Hilde Færevik, SINTEF og Ronald Mårvik, St. Olavs Hospital.