ung person på laptop

Automatiske turnusplaner

Å lage en plan som viser arbeidstiden til arbeidstakere med varierte arbeidstider, er ikke alltid så lett. I dag gjøres dette manuelt og er både tidkrevende og vanskelig. SINTEF IKT har laget en programvare med avanserte algoritmer som kan gjøre arbeidet automatisk.

Algoritmene sørger for at det ikke er brudd på Arbeidsmiljøloven i turnusplanen, og at planene er gode å jobbe etter. De fleste arbeidstakere er nemlig enige om en del grunnprinsipper for hva en god plan er – som at det ikke er ønskelig å jobbe for mange nattevakter på rad, eller å ha en kveldsvakt på fredag om helgen ellers er fri.

Det er GAT-Soft som har vært oppdragsgiver for prosjektet, og produktet er allerede solgt til Trondheim kommune.