lastebåt

Bulktransport i rute

Sammen med bedriftene Land­bruksdistribusjon og Hydro Texaco, er SINTEF i gang med å lage et verktøy som skal sørge for optimal transport av bulk.
Bulktransport handler om transport av store tanklaster med f.eks. dyrefor, bensin eller fyringsolje. Det stiller mange komplekse krav til verktøyet som lovlig håndtering av lastekammer, vektfordeling i kjøretøy, håndtering av farlig last, bruk av alternative depot og splitting av ordre. Å sette sammen en flåte av kjøretøy på optimalt vis er også et aktuelt tema sammen med håndtering av usikkerhet og bruk av prognoser.
Prosjektet “I-Rute” bygger delvis på forskernes erfaringer fra Green­Trip AS.
SINTEF-knoppskuddet som i dag er en ledende leverandør av avanserte verktøy innen optimal transportplanlegging.