Dokument med dårlige økonomiske resultater

Dataprogram for verdipapirer

Hver dag utføres titusener transaksjoner på Oslo Børs. I gamle dager var det fysiske papirer som skiftet eier. I dag er det nuller og enere som flytter på seg i Verdipapirsentralens (VPS) datamaskin. Handelen foregår gjerne innen et nettverk av meglere der hver transaksjon er avhengig av at mange andre transaksjoner virkelig finner sted. Aktørene kan handle med flere aksjer enn dem de i virkeligheten har. Det er derfor ikke sikkert at alle påtenkte handler går i boks.

Blir det manko et sted, bestemmer et program i datamaskinen hos VPS hvem som skal få de tilgjengelige aksjer. Utvelgelsen skal skje på en slik måte at den totale omsetningen av verdipapirer blir størst mulig. Med et omsetningsvolum opp mot 60 000 transaksjoner per dag er dette en formidabel oppgave.

På oppdrag fra VPS vedlikeholder og videreutvikler SINTEF IKT dataprogrammet som brukes.