logistikk

Tømmer til besvær

Langs kysten står verdifull skog og råtner på rot. Samtidig importerer Norge trelast. Hvorfor?

Tingenes tale

Små brikker sier fra hvor varene er, og om de har det bra.