Motorvei til havs

Tro det eller ei: Fisk tar for mye plass på norske veier. Derfor vil forskere velge sjø framfor land når den ettertraktede, men ømfintlige varen skal transporteres til kunder sør i Europa.

Allerede i dag går årlig 22 000 trailere med fersk fisk til Europa. Samtidig forventes økt eksport av norsk oppdrettsfisk, bl.a. torsk om en tre-fire år. Med en eller flere spesialkonstruerte hurtigbåter, forbedret fryseteknologi og et finjustert logistikksystem kan trafikkproblemet løses på en miljømessig, prismessig og kvalitetsmessig god måte.

Forskere ved SINTEF Fiskeri og havbruk jobber nå med systemet som skal gjøre visjonen mulig i praksis. Det er et puslespill som består av både teknologi og kommunikasjon:

– Å utvikle et hurtiggående fartøy som bruker minimalt med drivstoff, er ett av målene, forklarer seniorforsker og prosjektleder Roar Pedersen. – Det krever bedre løsninger for kjøling av ferskvaren: Å legge fisken på is er gammeldags og ressurskrevende. Nå jobber vi med såkalt superkjøling – det vil si at selve fiskekjøttet skal magasinere kulden, forklarer forskeren.

Det viktigste av alt er logistikksystemet som skal optimalisere prosessen med henting, transport og levering av ferskvarene. Dette krever naturligvis en stor innsats fra alle norske leverandører for at vi skal lykkes. Prosjektet skal gå i tre år og finansieres av Forskningsrådet og norske industripartnere.