Oppleves som fengsel

Bruk av tvangsmidler i psykiatrien har økt med 40 prosent de fire siste årene. Samtidig er bruken av såkalt skjerming mer enn doblet – selv om metoden opp?leves som straff og isolering av mange pasienter.

Forskning viser at personell og pasient har ulik oppfatning av skjerming som behandlingsform. Mens personalet fokuserer på de behandlingsmessige kvalitetene knyttet til å redusere stimuli på psykotiske pasienter, sammenlikner over halvparten av pasientene skjerming med fengsel og straff. Dette belyser et klart behov for mer kunnskap om skjerming som metode, og om alternativer til skjerming i psykiatrien, ifølge SINTEF Helse.