Bruker mer tvang

SINTEF Helse har undersøkt bruken av tvangsmidler (mekaniske tvangsmidler, kortidsvirkende legemidler og isolering) og skjerming i det psykiske helsevernet i fireårsperioden fra 2001 til 2005, og har funnet en kraftig vekst de siste årene.

Bruk av tvang varierer sterkt mellom sykehusene, og undersøkelser viser at enkelte sykehus bruker dobbelt så mye av tvangsmidler som andre. Dette kan forklares ut fra alvorlighetsgrad, pasientgjennomstrømming, bemanningsfaktor og personalets kompetansenivå. Høy gjennomstrømming kan for eksempel gi økt uro på avdelingen.

Alvorlighetsgrad kan påvirke bemanningsfaktor – og dermed føre til økt tvangsmiddelbruk.