Bedre kontroll på fisketrål

Store, tunge fisketråler krever mye drivstoff, og dårlig styring på bunntrålere høster kritikk fra miljøhold. Dagens trål har to vinger festet til ei not. I fart utvikler de to tråldørene spredekrefter, og nota spennes ut horisontalt så den blir som en stor håv. Vegar Johansen og Karl- Johan Reite så behovet for å forbedre trålstyringen, og tar dr.ing.-oppgaven sin på dette ved SINTEF Fiskeri og havbruk. De har stjålet ideer fra styringsprinsippet på drager og fly, og vil styre trålvingen ved hjelp av et reguleringssystem så den gir passelig sprede- og løftekraft. For å justere kreftene har de festet små motorer på trålvingen – slik som flaps på fly har. Dette kan både gi kontroll på trålformen og styre trålen opp og ned. Trolig kan mer av trålåpningen brukes til å fange opp fisk, og både størrelsen på nota og energiforbruket vil kunne reduseres betraktelig.