VASKER MERDER

En vaskemaskin som kan rengjøre fiske-merder, er utviklet gjennom et studentprosjekt ved Institutt for produktdesign. Maskinen er konstruert for å krabbe vertikalt og horisontalt over fiskemerden, og feie vekk alger, skjell og annet som truer med å gro fast i nota.

– Tilgroing går ut over vanngjennomstrømmingen i fiskemerden og er belastende for fiskevelferden, forklarer faglærer Jon Herman Rismoen. – I dag må nøtene tas på land for å renses manuelt, og det er en tidkrevende og kostbar prosess. Studentene hevder at vaskeroboten kan rengjøre en merd på 60 meter i diameter i løpet av ti dager.