Sjøen

Roterende merd mot lakseflukt

Roterende merd mot laksefluktNorsk oppdrettsnæring taper milliardbeløp hvert år fordi laksen rømmer fra merdene. Studenter ved Institutt for produktdesign, NTNU har designet en ny og mer rømningssikker merd.

Den er kuleformet, med et kraftig skjelett, hard netting og en innebygd fôrsilo, og kan både heves, senkes og rotere. Roteringen skal motvirke algetilgroing, og gjøre det lettere for oppdretteren å sjekke merden. Merden er foreløpig ikke mer enn en idé, men har fått stor oppmerksomhet i oppdrettsbransjen.