Dyre tellefeil

SINTEF mener at tellefeil koster norsk oppdrettsnæring opp mot én milliard kroner om året. Oppdretterne har vansker med å se hvor mye og hvor stor fisk som står i merdene. Det blir vanskelig å fôre optimalt, og om innmelding av gjennomsnittsvekt ved slakting ikke er korrekt i forhold til faktisk slaktet vare, risikerer oppdretterne å få mindre igjen for fisken som skal selges.

SINTEF Fiskeri og havbruk leder prosjektet Exactus som skal løse problemene. Prosjektet er et samarbeid mellom store norske oppdrettsselskaper, utstyrsleverandører, forskningsmiljøer og myndigheter.