Sjøen

Merd for robust fisk

Illustrasjonsfoto: SINTEF

Illustrasjonsfoto: SINTEF

I et forprosjekt skal aktørene Botngaard AS, Smøla Klekkeri og Settefisk AS, SalMar ASA, Aqualine AS, Aquastructures AS og ITT Norge AS utrede om det er mulig å utvikle en dukbasert merd for første del av sjøoppdrett av laks. SINTEF Fiskeri og havbruk er med som forskningspartner. Tanken er å bringe fram en robust settefisk som kan klare den fysiske overgangen bedre enn dagens smolt, som bare er rundt 100 gram når den settes ut.

Ved at fisken holdes i en merd med lukket helduk fram til den er 600–800 gram, ventes antall behandlinger mot lus å bli kraftig redusert gjennom hele fiskens levetid. Samtidig tror man produksjonstiden blir kortet ned, og tap av biomasse som følge av dødelighet blir redusert. Prosjektet støttes av AkvARENA. Bildet er et illustrasjonsfoto.