Oppdrettslaks tåler dykk

Nedsenkbare anlegg for lakseoppdrett kan forbedre produksjonsvilkårene i perioder med ugunstige overflateforhold. I et forsøk ved SINTEF ble effekten av neddykking dokumentert ved hjelp av undervannskameraer og veiing av laksen, samt overvåking av temperatur, lys, oksygen og saltinnhold i vannet.

Resultatene viser at neddykket laks svømte fortere enn laks i overflatemerdene, og de stimet tettere. Det ble ikke observert oppdriftsproblemer eller reduksjon av foropptak. Vekstraten var derimot litt redusert, men etter tre måneder i overflatemerder hadde laksen kompensert for veksttapet.