sykeseng

SPESIALISTLEGER DÅRLIG UTNYTTET

Fastlegene vet lite om hva spesialistene egentlig tilbyr. Det kommer fram i en undersøkelse SINTEF har utført for Helse Øst. Private avtalespesialister på Østlandet gir ikke allmennlegene god nok informasjon om hvilke pasienter de tar imot, hva de kan tilby og hvor lang ventetiden er.

Dermed blir ikke kapasiteten til de over 800 private spesialistene med avtale fullt utnyttet. SINTEF Helse har dybdeintervjuet både sykehusleger og private spesialister. Svarene viser at spesialisthelsetjenesten lever sitt eget liv uten at noen har oversikt over aktiviteten her.

Resultatet blir at pasientene ofte sluses til spesialister uten at det er nødvendig og at de heller ikke blir ført tilbake til allmennlegen når spesialistbehandling ikke lenger er nødvendig.

SINTEF skal nå bistå Helse Øst med å utvikle et datasystem som kan gi en oversikt over pasientbehandlingen hos private avtalespesialister i landsdelen, slik at tilbudet kan bli mer kostnadseffektivt i framtida.