Oljerør

NATURGASS TIL NÆROMRÅDER

I dag eksporteres all gass fra Snøhvit ut til USA og kontinental-Europa. Forskere ved MARINTEK har sett på hvordan naturgass også kan gjøres tilgjengelig for nærområder, og lanserte for et par år siden «Kystgassprosjektet » – en nasjonal distribusjonsplan for LNG fra Melkøya til norsk og skandinavisk energimarked.

Planene er nå videre materialisert og konkretisert ved at logistikk knyttes opp mot sluttanvendelse av LNG.

Gruvedriftsselskapet LKAB i Sverige leter i dag etter alternative energikilder til oppbrenningsverkene som i dag benytter tung fyringsolje og kull . MARINTEK har skissert en plan med å bringe LNG fra Snøhvit over på en liten LNG-tanker (3-6 000 kubikk) som frakter gassen inn til Narvik og mottaksanlegg. Gassen kan så sendes videre med tank-jernbanevogn over til Sverige og LKABs mottakstanker. I dag foregår en slik frakt på en lite LNG skip (1100 kubikkmeter) fra Kolsnes og opp til Hydro Aluminium på Sunndalsøra.