Gassavkok fra LNG-skip

Flytende, nedkjølt naturgass (LNG) blir oftest produsert i svære fabrikker, som Snøhvit-anlegget utenfor Hammerfest. Nå kommer det første «småskala LNG-anlegget» som er basert på rimelige hyllevarekomponenter. Minifabrikken er utviklet av SINTEF og rederiet I.M.Skaugen, og skal gjøre tjeneste på en norsk LNG-tanker som nå er under bygging i Kina.

Dette er første nybygg i en serie på seks småskala LNG-skip. Anlegget skal kondensere LNG som koker av og har gått over i gassform – det vil si kjøle gassen ned igjen og på nytt gjøre den flytende. Løsningen bidrar til å hindre utslipp av klimagasser og sørge for at hele lasten kommer fram til kunden.

3 D-tegningen er av skrog og prosessanlegg på kombitankeren som får det første LNG-anlegget med SINTEF og NTNUs teknologi om bord.