Designhjelp i dypet

Å designe en kabel som gjør kommunikasjon med installasjoner på 1500 meters dyp mulig, krever sitt. Hydraulisk kraftoverføring til ventiler, signaloverføring til styringssystemer samt strømforsyning til elektriske motorer, er bare noe av det en slik kabel sørger for. Samtidig utsettes de for store påkjenninger fra vekt, strøm og bølger.

Derfor har kabelprodusenten Nexans søkt forskerhjelp til å konstruere superkablene, som kan inneholde så mye som 30 separate komponenter. Resultatet er et dataprogram som beregner påkjenningene de utsettes for. Det gjør optimalisering av kabeldesignet mulig, uten å gå veien om kostbare fysiske prototyper. Programmet har fått navnet UFLEX (Umbilical FLEXibility) og er utviklet ved SINTEFselskapet Marintek.