båt blueprint

PRIS FOR SIKKERHET

Professor Torgeir Moan ved NTNU er tildelt «Calvin W. Rice»-prisen for 2004 fra ASME (American Society of Mechanical Engineers). Moan får prisen for sitt banebrytende arbeid med sikkerhet for havkonstruksjoner. Prisen, som består av et lite pengebeløp og livsvarig medlemskap i ASME, har vært delt ut siden 1934.

– Dette er en oppmuntring ikke bare for meg, men for hele miljøet vårt, sier Moan som er leder for Senter for skips- og havkonstruksjoner, ett av NTNUs tre sentra for fremragende forskning.