Blueprint av oljerigg

Sikkerhetspris

Professor Torgeir Moan, leder for NTNUs Senter for skip og havkonstruksjoner, har fått den nyetablerte HMS-prisen «The PSA Award». Prisen er etablert av Petroleumstilsynet i samarbeid med stiftelsen ONS, og Moan fikk den for sitt arbeid med å utvikle sikrere stålkonstruksjoner for installasjoner til havs.