Teknologi kan gi et løft

Høyt lønnsnivå er intet hinder for en storsatsing på fiskeforedling i Norge. Automatiserer vi fabrikkene og går over til tre skift, vil norske foredlingsbedrifter bli i stand til å konkurrere med anlegg i lavkostland. Det viser overslag SINTEF Fiskeri og havbruk har utarbeidet.

Foredlingsleddet i fiskeindustrien er i økende grad blitt flyttet ut av Norge. SINTEFs regnestykker viser at det er fullt mulig å bringe mer av verdiskapingen hjem igjen.

I beregningene har forskerne forutsatt at fabrikkene blir helautomatiske og drives døgnkontinuerlig i arbeidsuka. Mens dagens produksjonslinjer krever 40-50 ansatte, skal framtidas linjer overvåkes av seks medarbeidere per skift. Ifølge SINTEFs tall vil en slik strategi bringe foredlingskostnadene per kilo ned på samme nivå som i Polen og Kina, de to lavkostlandene som har satset mest på foredling av norsk fisk.