Patent på en liten alge

Liten alge fra Trondheimsfjorden kan bli framtidas vidunderkur for både fisk, dyr og mennesker. Forskerne ved SINTEF Fiskeri og havbruk har så langt testet stoffet Betaglukan fra algen på torskelarver, men utelukker ikke at stoffet også kan styrke immunforsvaret til mennesker. Betaglukanet stimulerer spesielle krigerceller i immunforsvaret. Disse spiser både virus og bakterier med god apetitt og kan dermed hindre sykdomsutbrudd.

Forsøk viser at overlevelsesevnen til torskelarver dobles ved bruk av immunstimulanten Betaglukan, og at larvene blir mindre kolonisert av skadelige bakterier. Behovet for immunstimulanter er stort i oppdrett, og det er søkt patent på anvendelsen som kan selges både til fôrfabrikanter og vaksine- produsenter.