DÅRLIG NABOSKAP

SINTEF Fiskeri og havbruk, NINA, Fiskeriforskning og Universitetet i Alicante i Spania går nå i gang med et prosjekt som vil undersøke eventuelle økologiske effekter som oppdrettsanlegg kan påføre villfisk. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under «Kysten og Havet»-programmet som går fra 2006 til 2007. Prosjektet vil fastslå hvor attraktive anleggene er på villfisken, ved å bruke undervanns videokamera på ni anlegg i Norge: tre i Tromsø, tre i Trøndelag og tre i Hardangerfjorden – samt ni naturlige miljø uten oppdrett. Prosjektet vil også samle inn villfisk (sei, torsk, makrell) som oppholder seg ved anlegg, og villfisk fra andre miljø for å kunne avgjøre om fiskestørrelse, kroppstilstand, kost og mengde med parasitt avviker når fisken er knyttet til oppdrettsanlegg. Denne informasjonen vil kunne hjelpe ledere til å legge strategier som kan øke positive og minske eventuelle negative effekter.