stein

Forsvar oss med stein!

• Skulle norske forsvarsanlegg bli angrepet, kan svaret være stein. I hvert fall kan steinfyllinger brukes som filtre i luftinntak til forsvarsinstallasjoner og kraftstasjoner i fjellanlegg. Steinfiltre kan nemlig dempe skadelige sjokkbølger etter eksplosjoner fra høyeksplosive våpen på utsiden av slike anlegg. I dag reguleres luftinntaket med mekaniske sjokkventiler, som lukker seg når de merker sjokkbølger på utsiden.

Forskere fra NTNU og SINTEF har i flere år undersøkt bruk av stein til dette formålet, på oppdrag av Forsvarsbygg. I eksperimentelle studier har de funnet ut at steinfyllinger er minst like gode som den mekaniske varianten.

Mens ventilene må vedlikeholdes, trenger ikke stein den samme oppgraderingen. Stein som filtre er rett og slett en rimelig og pålitelig sikkerhetsbarriere for anlegg i fjell, mener forskerne fra NTNUs Institutt for energi- og prosessteknikk og SINTEF Energiforskning.