Miljøkrav kan gi helseskader

Ny teknisk forskrift krever 25 prosent mer energieffektive bygg. Det kan gi tettere bygg og dermed flere helseplager, mener professor Sten Olaf Hanssen ved NTNU og overlege Jan Vilhelm Bakke ved Arbeidstilsynet.

En ny rapport dokumenterer en sikker sammenheng mellom kvalitet på ventilasjon og antall sykedager på arbeidsplasser.

– En dobling av lufttilførselen utenfra kan redusere sykefraværet med ti prosent og øke produktiviteten med halvannen prosent, mener Hanssen.