DESIGN FOR DYPET

Et av hovedspørsmålene når det gjelder utbygging av Shtokman-feltet i Barentshavet, er om det finnes teknologi for å øke trykket nok i de 600 kilometer lange rørledningene til at gassen kan fraktes til land. Til dette kreves store elektrisk drevne kompressordrifter på flere titalls megawatt.

Med dagens konsepter vil frekvensomformerne bli store og tunge monstre. SINTEF Energiforskning mener løsningen kan ligge i å utvikle komponenter og materialer som kan operere med tilfredsstillende pålitelighet i containere med omgivelsestrykk på for eksempel 2000 meters dyp. Dette kan åpne for helt nye og bedre designkonsept. Omformerne kan bli mindre, lettere, ha bedre kjølemuligheter og være billigere. Gevinstene er størst ved høye effekter og store havdyp. SINTEF Energiforskning er vi nå i gang med å trykkteste vitale kraftkomponenter via det egenfinansierte prosjektet Subsea technology. Målet er en komplett trykksatt kraftkrets.

Bildet viser modul som er testet i oljebad under 200 bars trykk med gode resultater.