Høyere nettleie?

Mye tyder på at nettleien i Norge vil stige dramatisk i årene som kommer. En rapport som SINTEF Energiforskning og Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har utarbeidet, beregner hvilke investeringer som må til for å fornye nettet i årene framover.

Levetiden for komponentene i nettet er mellom 35 og 70 år, og om fornyelsestakten på strømnettene holdes på samme nivå som i dag, vil det ta mellom 100 og 200 år før hele nettet er fornyet. Derfor må takten økes. Forskerne har sett på når nettet er bygd, og beregnet behovet ut fra antatt levetid. Når det gjelder distribusjonsnettet, er det beregnet et behov for reinvesteringer på ca. 400 millioner i året fram til 2008. Fram mot 2025 ser man for seg at behovet vil øke til det firedobbelte av i dag.

Birger Stene på SINTEF Energiforskning understreker at estimatene må behandles med forsiktighet siden det kun er tatt hensyn til alder i rapporten.Andre forhold som belastningsgrad og klimatiske forhold, og utført vedlikehold vil også spille inn når det gjelder aldring av nettet.