Framtidas CO2-teknologi

SINTEF skal lede EUs nyeste forskningsprosjekt på CO2-håndtering i kull- og gasskraftverk. Prosjektet har 14 partnere fra åtte land – og et totalbudsjett på over det dobbelte av det norske Stortingets årlige bevilgning til slik forskning. EU-prosjektet DECARBit, som skal koordineres av SINTEF Energiforskning, varer i fire år og har en total ramme på 120 millioner kroner. Mellom 30 og 40 millioner går til forskning ved SINTEF og NTNU.

Prosjektet gjelder neste generasjon teknologi for fangst av CO2 fra kull- og gasskraftverk, og skal bidra til at framtidas løsninger blir vesentlig billigere enn teknologi som kan brukes i dag. DECARBit er det første CO2-håndteringsprosjektet innenfor EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling, som startet i 2007.