Superledere med null tap

Bruk av superledere i induksjonsovner for aluminium og kobber kan minske tap og øke virkningsgraden. SINTEF Energiforskning har tatt initiativ til og leder et EU-prosjekt for å utvikle slike teknikker fram mot et industrielt produkt.

I induksjonsovner brukes vanligvis AC-strømmer, men for superleder er stikkordet likestrøm. Gjennom å føre en likestrøm kan en superledende spole generere et magnetfelt uten tap. Induserte strømmer fåes i stedet gjennom at metallstykket som skal varmes opp, roteres i magnetfeltet. Tanken er å lage en prototyp som skal testes i et polsk pressverk. Den vil bestå av en halvmeterlang aluminiumsbolt som skal rotere i et kraftig magnetfelt.

Det elektromagnetiske systemet og de superledende spolene skal designes og bygges opp av SINTEF.