Forbereder drift av romstasjon

Neste år plasseres den europeiske laboratoriemodulen Columbus ut i verdensrommet. Norske forskere skal holde romstasjonen gående ved hjelp av offshore-teknologi.

Av Åse Dragland

Laboratoriemodulen vil utgjøre en del av den internasjonale romstasjonen ISS som allerede befinner seg i rommet. Columbus blir et hjelpemiddel for ny forskning og inneholder laboratorier for ulike eksperimenter, bl.a. planteeksperimenter der NTNU deltar.

I drift i 15 år

Driftsproblematikk er et nytt område for ESA. Tidligere har organisasjonen operert stasjoner 14 dager ute i rommet. Nå er det snakk om 10-15 år.

Akkurat som i offshorebransjen der noen selskaper driver oljeleting og andre opererer feltet, befinner det seg i romverdenen: ESA og NASA har satt opp stasjonen; men andre selskap vil stå for driften. Marintek har samarbeidet med ESA på ulike felt i 15 år, og har nå inngått en kontrakt på 6,5 millioner kroner for å delta i oppbyggingen av organisasjonen som skal drifte romstasjonen. Et langvarig og tett samarbeid med Norsk Romsenter har gjort dette mulig.

– På mange vis er dette en videreføring av tidligere arbeid for ESA, sier Harald Sleire på Marintek. – Vi har stor kompetanse på logistikk, vedlikehold og drift av skip og offshoreinstallasjoner – noe som igjen gir stor synergieffekt til romfart. Å drifte undervannssystemer og fjerndrifte subsea-anlegg har tydelige likhetstrekk med å drifte en romstasjon ute i verdensrommet. Vi deltar også med råd og vink i den tekniske divisjonen til ESA, ESTEC.

Reservedeler

Planlegging rundt reservedeler vil bli en viktig del av arbeidet til forskerne. Bare i den europeiske delen av stasjonen vil det befinne seg 220 utbyttbare deler. Om noe går galt, skal det være utarbeidet en strategi for hver av originaldelene.

Forskerne må bestemme om det skal foreligge en reservedel på lager, på bakken, i rommet, eller om det skal finnes deler som kan sammenstilles ut fra enkeltkomponenter. Siden romstasjonen skal være operativ i 15 år, må noen deler også testes med jevne mellomrom. Det kan også finnes deler som i perioden blir faset ut av produksjon. Skal vi da kjøpe restlageret eller gjøre et nytt design? Om noe går galt ute i rommet, holder det heller ikke bare å bestille en ny reservedel. Selve feilen og hvorfor ting gikk galt, må også klarlegges før man sender nye deler ut i rommet.

– Vi setter opp kontrakter med hver og en som har utviklet delene, slik at leverandørene kan kontaktes, sier Sleire. – I tillegg må vi holde orden på store mengder dokumenter og prosedyrer.

Driftsorganisasjonen for Columbus skal ligge i Nederland, og være en del av et nettverk med to sentra som skal stå for operativ drift og et antall sentra som skal besørge teknisk support. De neste tre årene vil forskerne Erik Dyrkoren og Harald Sleire bruke halvparten av arbeidstiden sin her.