Steinar Krokstad

– Et tilbakeslag for folkehelsen

– Fjerningen av sukkeravgiften og reduksjonen av avgiftene på øl og vin får helsekonsekvenser, sier Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved NTNU.

Norsk innsats for verdens folkehelse

En av verdens største helseundersøkelser går inn i en ny etappe. HUNT4 skal samle inn data om nordtrønderes kosthold, tarmflora, hverdagsaktivitet og psykisk helse. Om noen år kommer dette deg og meg til gode.

Forskningsdugnad

HUNT 3, verdens største samling av helsedata om en befolkning. For tredje gang møter nå nord-trøndere til folkehelseundersøkelse, og legger grunnlag for økt kunnskap om forebygging og behandling av sykdom.