HUNT-bussen

Forskningsdugnad

  • Publisert 25.10.06

HUNT 3, verdens største samling av helsedata om en befolkning. For tredje gang møter nå nord-trøndere til folkehelseundersøkelse, og legger grunnlag for økt kunnskap om forebygging og behandling av sykdom.

Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er i gang. Innbyggere i Snåsa kommune har allerede gått mann av huse for å delta i HUNT 3, og i løpet av det kommende halvannet året vil alle innbyggere i Nord-Trøndelag som er 13 år og eldre få mulighet til å delta i undersøkelsen.

Hensikten er å samle inn data til medisinsk forskning, samtidig som det fungerer som en enkel helsesjekk for deltakerne.

400 artikler

Forskere i Norge og i utlandet kan søke om å bruke data fra HUNT 3 i sine forskningsprosjekter. Allerede nå er det planlagt mer enn 170 prosjekter som skal settes i gang etter at datainnsamlingen er avsluttet.

Tilsvarende helseundersøkelser er gjennomført to ganger tidligere, og dette materialet benyttes kontinuerlig. Totalt er det blitt mer enn 400 vitenskapelige artikler og 30 doktorgrader, og etterspørselen er økende. Mange av arbeidene handler om store folkhehelseproblemer som kreft, diabetes, blodtrykk, muskel- og skjelettsmerter og mental helse.

Biobank

Ved hjelp av spørreskjema og kliniske undersøkelser bygges det opp en enestående kilde til kunnskap. I tillegg blir det også samlet inn biologisk materiale. Voksne deltakere blir bedt om å gi en blodprøve, og fra ungdommene samles det inn celleprøver fra munnhulen.

– HUNT gjør det mulig å studere sammenhengen mellom arv, miljø og sykdom for store befolkningsgrupper. Vi har opplysninger om flere generasjoner nord-trøndere, og det gjør materialet ekstra interessant, sier prosjektleder Steinar Krokstad.

Opplysninger fra HUNT databank blir for enkelte forskningsprosjekter koblet sammen med andre kilder, for eksempel dødsårsaksregisteret, medisinsk fødselsregister eller kreftregisteret.

– Det kan vi gjøre fordi nordmenn har et unikt fødselsnummer som følger oss gjennom hele livet. Skandinavia har store fordeler når det gjelder epidemiologisk forskning, og det forsøker vi å utnytte, sier prosjektlederen.

Personlig nytte

Deltakerne får også personlig nytte av helseundersøkelsen.

– Vi screener alle blodprøver for symptomer på diabetes og forstyrrelser i stoffskiftet. Når vi oppdager unormale verdier, blir personen umiddelbart kontaktet og bedt om å oppsøke lege, forteller Krokstad.

Alle deltakere får også brev med opplysninger om høyde, vekt, liv- og hoftemål og blodtrykk. Noen blir bedt om å delta i undersøkelser av lungefunksjon og beintetthet, og de får da også vite resultatet av disse undersøkelsene.

Av Reidun Mangrud