Singapore

Gigantisk lager under Singapore

Med norsk hjelp bygger nå Singapore et undersjøisk lager som skal romme millioner av fat med oljeprodukter. Og det er bare starten.

Byen under byen

Med norsk hjelp planlegger Singapore å flytte kraftstasjoner, vannreservoarer, havnelagre og forbrenningsanlegg under bakken.

Gemini.no logo

Ulik risikoatferd?

Trass i enklere teknologi og mer manuelt arbeid, er det færre ulykker på borerigger i Sørøst-Asia enn i Nordsjøen. Hvorfor?