Futuristisk, men mulig. Norske forskere jobber nå med å lage framtidens flytende byer. Illustrasjon: Seastending Institute.

Snart får verden flytende byer

Forskere fra Norge og Singapore samarbeider for å kunne bygge byer på havet og universitet under bakken.

Plassmangel fremprovoserer denne satsingen fra asiatisk hold, mens Norges teknologiske erfaring med flytende konstruksjoner kommer godt med.

− Norge er ikke bare i front når det gjelder flytende konstruksjoner, men også undergrunnsteknologi. Det er lenge siden vi begynte å lagre olje og gass under bakken, sier forskningsleder i SINTEF Ocean, Øyvind Hellan.  

Slik kan hele samfunn bygges på sjøen. Illustrasjon: Seasteading Institute.

For lite plass på land

Samarbeidet med Singapore strekker seg helt tilbake til 2004, hvor SINTEF og NTNU ble kontaktet med tanke på lagring av olje og gass under jorda. Etter hvert har samarbeidet utviklet seg til å gjelde flytende konstruksjoner, hvor tanken er å utnytte havoverflaten til alt fra industri til bolig. For Singapore og Norge er både like og ulike. Likheten er at begge har cirka like mange innbyggere. Ulikheten er at Norge har 1500 ganger større areal.

− Vi ønsker å utnytte både havet, jorda og lufta i større grad enn i dag til både bolig, industri og samferdsel. Det er allerede laget en plan for hvordan vi kan utnytte undergrunnen i større grad, sier initiativtaker til samarbeidet, professor C.M. Wang  ved universitetet i Queensland.

Det er planlagt seks etasjer under bakken, hvor det øverste laget skal brukes til butikker mens lagene under skal brukes til alt fra biltrafikk, tog, parkering, vannlagring og militære fasiliteter. Nylig møtte Wang og en delegasjon fra Singapore forskerne fra Norge, og de var blant annet på befaring på Vestlandet og Krifast hvor de så på flytende broer og SINTEF Oceans laboratorier på Tyholt.

Forskere fra Singapore og SINTEF møttes i Trondheim, før de dro på befaring på Vestlandet. Foto: Ingvil Snøfugl.

Store planer i Fransk Polynesia

− Dette var nok en veldig eksotisk reise for gjestene våre. Da vi kjørte over fjellene var det knapt et menneske eller en bolig å se, smiler Hellan.

Også et firma fra Silicon Valley deltok på seminaret i Trondheim. De har allerede konkrete byggeplaner, men ikke i Singapore.

− Fransk Polynesia ønsker å få bygget flytende byer. De frykter at store deler av øygruppen kan bli rammet av at havet er i ferd med å stige, sier Egor Ryjikov, ambassadør for The Seasteading Institute.

Fransk Polynesia består av fem øygrupper med til sammen 121 øyer, derav 76 bebodde. Myndighetene jobber for å utvikle et regelverk som tillater boliger på havet. Ryjikov har fått signaler om at byggingen kan starte innen kort tid.

− Få tekniske begrensninger

− Vi regner med å få de første modulene i vannet i løpet av 2018. De vil være på 50 ganger 50 meter. Tanken er at disse øysamfunnene skal være mest mulig selvforsynt når det kommer til vann, energi og mat, sier Ryjikov.

Forskerne ser få begrensninger rent teknisk når det kommer til bygging av flytende byer. I Singapore har de allerede bygget et undergrunns oljelager, som er et direkte resultat av forskningssamarbeidet.

− Dette er et godt eksempel på at vi har lykkes med et internasjonalt samarbeid. Nå håper vi at flere land i Asia kan ha nytte av kunnskapen vår, avslutter Øyvind Hellan i SINTEF.

Les også denne saken om norske forskeres bidrag med å gi Singapore større arealer