membran

Den tynne hinna

Plantenes fotosyntese er avhengig av membraner. Og vi hadde ikke hatt hørsel uten trommehinna. Må det også en membran til for å redde oss fra en klimakatastrofe?

Gemini.no logo

Blandevann som gir strøm

Prinsippet bak et saltkraftverk er enkelt – og forbløffende. Ved å blande ferskvann og saltvann produserer vi energi!

fabrikkpipe
KORTNYTT

Salt energi

Når ferskvann og saltvann atskilles med en membran, vil saltvannet […]

Gemini.no logo

Vann for verden

Et anlegg som omformer sjøvann til drikkevann, skal nå bli bedre og billigere.