Blandevann som gir strøm

Prinsippet bak et saltkraftverk er enkelt – og forbløffende. Ved å blande ferskvann og saltvann produserer vi energi!

 

På skolen lærte vi om osmose og likevektsprinsippet som vil utligne forskjellene i konsentrasjon: Med ferskvann og sjøvann i samme kar – atskilt av en tynn vegg (membran), vil ferskvannet presse seg gjennom for å tynne ut saltvannet som har mindre vann i seg og dermed lavere konsentrasjon.

Idet ferskvannet strømmer over, øker trykket i saltvannsdelen av karet med opp til 25 bar. Det tilsvarer ei vannsøyle eller en fiktiv foss på 250 meter. Kraftverket greier å utnytte cirka 100 meter av denne energien ved at det trykksatte vannet strømmer i en turbin (trykkretadert osmose).

Ideen oppsto på SINTEF i 1980, hos entusiastene Thor Thorsen og Torleif Holt. Etter flere nytteløse søknader om pengestøtte fra Norges forskningsråd hang bare Thorsen på videre og lyktes endelig med finansiering i1996. Han laget da en statusrapport med vurderinger, og sammendrag av dette ble publisert i ulike tidsskrift. Så kom det henvendelser fra flere steder – blant annet fra Statkraft, som satte i gang prosjekt i 1997.

Membranen er den vitale teknologien i et saltkraftverk, siden det er her trykket og energien dannes. Forskerne har spesifisert krav og mål for en god membran, og de ti siste årene har SINTEF testet ut hundrevis av membraner fra Europa og USA. En av de store utfordringene er støttemembranen som skal kunne gi styrke samtidig som den skal ha lite diffusjonsmotstand. Membranene pakkes i moduler for å få størst mulig flate per volumenhet. I verdens første prototyp av et saltkraftverk på Tofte utenfor Oslo, dekker de et område på 2000 kvm. Det viktige med den norske prototypen har ikke vært å få en optimal membran på plass, men å få prøvd ut alle komponentene sammen.

Anlegget på Tofte vil bruke 20 liter sjøvann og 10 liter ferskvann i sekundet. Det vil produsere mellom 2 og 4 kilowatt. Et reelt saltkraftverk, tilpasset norske forhold, vil være på størrelse med Ullevål stadion og kunne produsere strøm til 10 000 norske husstander.

 

Åse Dragland

ILLUSTRASJON: www.doghouse.no

Kilde: Torleif Holt SINTEF Petroleumsforskning