fabrikkpipe

Salt energi

Når ferskvann og saltvann atskilles med en membran, vil saltvannet trekke ferskvann gjennom membranen, og trykket på saltvannssiden øker.

Trykket, sammen med strømmen av vann, kan brukes til å drive en turbin for å lage strøm. Saltkraft regnes som en sikker og miljøvennlig energikilde. Men skal den kunne produseres kommersielt, må det utvikles bedre membraner, med stabil ytelse. NTNU, SINTEF og Statkraft arbeider sammen om dette.

Willy Thelin, prosessingeniør ved Aqualyng AS, har i sitt doktorgradsarbeid ved NTNU sett på problemer knyttet til kalkutfelling, humusvekst og bakterievekst på membranene. Han har også arbeidet med bedre rutiner for drift og vedlikehold av dem.