Miniportrettet: GJØR VANNET DRIKKELIG

Hva forsker du på nå?

Behandling av drikkevann og rensing av avløpsvann, med bruk av membraner og membranteknologi.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

Utvikling av kostnadseffektive membranprosesser for behandling av drikkevann. I et globalt perspektiv er mangel på ferskvann et økende problem og tilgang til rent vann en av de største utfordringene verden står ovenfor. Membranprosesser har potensial til å produsere drikkevann av høy kvalitet der råvannresursene er heller dårlige, og er derfor en mulig løsning på slike problemer, for eksempel ved gjenbruk av avløpsvann.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne ha svar på?

Om høyteknologi kan tilpasses såkalte lavteknologiland – det vil si membranprosesser anvendt i utviklingsland. Membranteknologien ansees ofte for å være en kostbar og komplisert teknologi. Egner den seg for «technology transfer»-prosjekter under de fleste forhold man finner rundt om i verden?

Din siste aha-opplevelse?

Virus i drikkevann kan fjernes med enkelte membrantyper som per definisjon ikke skal kunne gjøre det!