levekår

– Et headset kan forandre liv

Et headset og litt elektronikk kan være alt som skal til for at hørselshemmede Sharleen (9) kan få en utdannelse og et liv utenfor fattigdom. Nå får hun hjelp av norske forskere.

I u-hjelpens skygge

Millioner av mennesker er varig skadd fordi de er fattige. Men i kampen mot fattigdom blir de oversett.