bygning design

Risikable bofellesskap

Levekårene for psykisk utviklingshemmede har blitt dårligere, særlig når det gjelder bosituasjon. Tendensen er å bygge store bofellesskap, med svært sammensatt klientell. Dette resulterer i mer trakassering, svekket faglig veiledning, mindre tilpasset omsorg og dårlige helseoppfølging, viser trendanalyser utført av NTNU Samfunnsforskning.