gruvedrift

Norske miljøråd til Namibia

En interessekonflikt mellom fiskerinæringa i Namibia og internasjonale gruveselskaper, har fått namibiske myndigheter til å søke råd hos norske forskere.

Sikrere gruvedrift

Det er fortsatt bevegelse i grunnen ved den nedlagte gruva i Bleikvasslia i Hemnes i Nordland. Ved Rana Gruber (bilde) der man tar ut jernmalm gjennom kontrollerte ras, er forskere med på laget for å overvåke sikkerheten i gruvene.

NORITT UNDER LUPA

Her er et eksempel på hvor vakkert vitenskap kan framstilles: […]