Vasker gull på data

Gullfeberen herjer igjen i Bindalen i Nordland, rundt 70 år etter forrige prøvedrift. Det er det lokale selskapet Bindal Gruver som nå har fått teften av gull og satt i gang med prøveboringer. For å kunne legge en strategi for utvinning, er det nødvendig med detaljkunnskap om hvordan gullet fordeler seg blant de andre mineralene i forekomsten. Det kan stipendiat Kari Moen ved Institutt for geologi og bergteknikk ved NTNU hjelpe til med. Med et elektronmikroskop tar hun bilder av ulike mineralprøver. Ved hjelp av dataanalyser får hun så ut en rekke detaljer om innholdet av gull i prøven: Hvordan opptrer det, hvor mye er det og hvilke andre partikler er det knyttet til? Slike data er ikke så lette å få ut med de metoder man har benyttet tidligere.

Planen er at Geologi og bergteknikk sammen med Materialteknikk skal bli et kompetansesenter som kan ta imot oppdrag på analyse av mineralprøver. Tre norske gruveselskap støtter prosjektet: Titania AS ved Egersund, Hustadmarmor ved Molde og Norwegian Crystallites i Tysfjord.